2-6 yaş çocuklara eğitim ve bakım hizmetinin verildiği Tırtıl Çocuk Evi'nde çocuklarımızı yaş gruplarına göre,“Oyun Grubu”“Küçük Grup”“Orta Grup” ve“Büyük Grup” olmak üzere, 4 guruba ayırmaktayız.

Oyun Grubunda 24-36 aylık çocuklar, Küçük Grupta 36-48 aylık çocuklar, Orta Grupta 49-62 aylık çocuklar, Büyük Grupta 63-74 aylık çocuklar bulunmaktadır. Her grup için ayrı bir derslik bulunmakta ve her gurup için farklı eğitim programları uygulanmaktadır. 

Eğitim, Okul Müdürü denetiminde, Grup’ların yaş ve gelişim özelliklerine göre, drama teknikleri kullanan sınıf öğretmenleri tarafından, “yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu” ile verilmektedir. 

Tırtıl Çocuk Evi bahçe içinde, iki katılı bir bina olup, çocuklarımızın güvenliği ve rahatı düşünülerek düzenlenmiştir. Alt katta 2 derslik birleştirilerek oyun odası olarak kullanılmaktadır. Yemek saatlerinde yemeklerimiz burada yenilmektedir.

Üst katta 3 adet derslik bulunmakta; her derslikte farklı yaş gurubu çocuklara eğitim verilmektedir.

Alt katta ve üst katta ayrı ayrı tuvalet ve lavabolar bulunmaktadır.

Katlar arasındaki merdiven halı ile kaplı olup, çocukların boylarına uygun tutamak yerleştirilmiştir. Üst katın merdiven girişinde, güvenliği artırmak amacı ile, emniyet kapısı bulunmaktadır.

Yuvamızın üç tarafında bahçe bulunmaktadır. Tabanı kauçuk malzeme ile kaplı olan bahçe, çocuklarımız için oyun alanı olarak düzenlenmiştir. Bahçe oyunlarında da farklı yaş grubu çocukların farklı alanda oynamalarına dikkat edilmektedir.

Doğalgaz sistemi ile ısıtılmakta olan binamızda gaz kaçaklarına ve yangına karşı alınan güvenlik önlemleri sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmıştır. Binanın depreme karşı güvenilir olduğu, yapı denetim uzmanlarınca  tespit edilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onaylıdır.