Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama derslerinde temel olarak hikaye, masal, müzik, ritim, resim, diyalog, taklit unsurlarından yararlanılmaktadır. 2001 yılından beri uygulamakta olduğumuz Drama Dersleri öğrencilerin severek katıldığı ve her aşamasında daha çok deneyim edindikleri bir ders olmuştur.

Drama dersinin amacı, çocuğun oyun yolu ile her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak yaratmaktır.

Çocuk öğrenmeye, sevmeye, sevilmeye, estetiğe, başarmaya, başkaları tarafından kabul edilmeye, güvene, bir grubun üyesi olmaya ihtiyaç duyar. Bunlar temel ruhsal ihtiyaçlardır ve yaşam boyu devam eder. İşte drama dersi, içinde bunların tümünün bulunduğu oyun’u kullanır. Oyun,

  • Çocuğun çevreyle ilişkisini sağlar,

  • Çocuğun bilinci ile duygusal deneyimi arasında bir köprü  görevi görür,

  • Çocuğun duygularını dışa vurmasının sağlar,

  • Çocuğa dinlenme, eğlenme olanağı sağlar.

Çocuk rol aldığı bir oyunda, canlandırdığı karakterin özelliklerine bürünürken, kendini ve insanları farklı açıdan görmeye çalışır. Değişik rolleri alan, farklı kişiliklere bürünen çocuk, kendini ve çevresini daha kolay tanır. Hayal ve yorum gücünün eşliğinde gerçeği görür. Bu etkinlikler ile farklı birçok yaşantıyı öğrenip bunları kendi yaşantısıyla birleştirerek yeniden düzenlemeler yapar. Hareketli ve yaratıcılığa dayanan ortam, çocukların zevkle çalıştığı bir ortamdır. Drama etkinliklerinde görev alan, yaratıcılığını, vücudunu kullanan, sözlü ve sözsüz iletişimde bulunan çocuk, sosyal yaşantısında rahat ve güvenli hareket eder, karşılaştığı sorunlara kolay çözüm üretir.

Drama, kendine özgü çalışmalarıyla, çocuktaki saklı enerjiyi serbest bırakır ve  kendini tanımasını, duyularını, duygularını fark etmesini, canının yandığını, haz duyabildiğini öğrenmesini sağlar; bu yolla da çocuğun davranışlarını eğitir.