Müzik

Oyun çağı çocuğu dediğimiz okul öncesi çocukların kişilik gelişimi ve sosyalleşmesinde büyük yer tutan müzik eğitiminin gerekliliğine inanıyoruz.

Müzik dersinin amacı, çocuğa tek veya toplu olarak iş yapma alışkanlığı ve sorumluluk duygusu kazandırmak, müziği sevdirmek, bağırmadan, doğru nefes alarak, sözleri yutmadan, arkadaşlarını dinleyerek, diğer seslerle bir bütün olacak şekilde sesini kullanmasını öğretmektir.

Bununla birlikte, kendilerinde var olan müzik yeteneklerini ön plana çıkarmak, yaratıcı yeteneklerini ve  anlatım güçlerini geliştirmektir.

Bu anlayışla,Tırtıl Çocuk Evi olarak biz, çocuklarımıza farklı iki müzik dersi programı uyguluyoruz. Her birinin kendi konusunda çok başarılı olduğuna inandığımız müzik öğretmenlerimiz tarafından verilen bu derslerden birinde müzik aletleri eşliğinde, sevgi dolu bir ortamda, çocukların heyecan duyacakları, aynı zamanda zevk alacaklarışarkılar öğretilmektedir.

Diğer programda ise "Orff Metodu" ile müzik dersi işlenmektedir: Perküsyon aletleri (vurmalı sazlar) ile yapılan çalışmalarla, çocukların paylaşımcı olmaları, saygılı olmaları, takım ruhuna sahip olmaları, çevredeki sesleri algılamaları ve ritmi temel alan alt yapıyı oluşturmaları hedeflenmektedir.