Yuvamızda çocuklarımızı yaş gruplarına göre “Oyun Grubu”, “Küçük Grup”“Orta Grup” ve“Büyük Grup” olmak üzere 4 gruba ayırmaktayız.

Oyun Grubu'nda 24-35 aylık çocuklar,

Küçük Grup’da 36-48 aylık çocuklar,

Orta Grup’da 49-62 aylık çocuklar,

Büyük Grup’da 63-74 aylık çocuklar bulunmaktadır.

Her grup için ayrı bir derslik bulunmakta ve her grup için farklı eğitim programları uygulanmaktadır. 

Eğitim, Okul Müdürü denetiminde, Grup’ların yaş ve gelişim özelliklerine göre, drama teknikleri kullanan sınıf öğretmenleri tarafından, “yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu” ile verilmektedir.