Bale

Bale dersinin amacı, çocuklarımızın

  • Bale eğitimi ile fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,
  • Sanatsal yeteneklerine yön vermek,
  • Bale kültürünü oluşturmak, beden estetiği ile müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmektir.